DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: PHÂN HIỆU HỌC VIỆN PHỤ NỮ ĐĂNG KÝ

Số người tham gia khóa học: 825

Nghiệp vụ công tác phụ nữ

Giảng viên

Số người truy cập: 752

Sơ cấp nghiệp vụ công tác Phụ nữ năm 2018 (lớp 2)

Giảng viên

Số người truy cập: 73

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC