DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 8

Số người tham gia khóa học: 5127

Lớp dành cho Cán bộ hội, chi hội trưởng, phó...

Giảng viên

Số người truy cập: 2957

Lớp dành cho Cán bộ hội chi hội trưởng/ phó và...

Giảng viên

Số người truy cập: 2088

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 58

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 8

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 3

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

Giảng viên

Số người truy cập: 6

Kỹ năng phân công và giám sát công việc

Giảng viên

Số người truy cập: 4

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC