DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2019

Số người tham gia khóa học: 28028

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 15786

Lớp dành cho cán bộ, hôi viên, phụ nữ Huyện Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 1665

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 665

Lớp dành cho Hội phụ nữ Công An Thành Phố Hồ Chí...

Giảng viên

Số người truy cập: 101

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 5701

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ - 2019

Giảng viên

Số người truy cập: 443

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 241

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 3426

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC