DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HUYỆN HÓC MÔN

Số người tham gia khóa học: 1614

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN huyện Hóc Môn

Giảng viên

Số người truy cập: 121

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN xã thuộc huyện Hóc...

Giảng viên

Số người truy cập: 180

Lớp dành cho Cán bộ Chi, tổ hội thuộc huyện Hóc...

Giảng viên

Số người truy cập: 455

Lớp dành cho Hội viên, phụ nữ thuộc huyện Hóc Môn

Giảng viên

Số người truy cập: 786

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 58

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 8

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 3

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC