DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 7

Số người tham gia khóa học: 4504

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên thuộc Quận 7

Giảng viên

Số người truy cập: 3741

Lớp dành cho Cán bộ Hội Quận, phường thuộc Quận 7

Giảng viên

Số người truy cập: 181

Lớp dành cho Nữ công nhân thuộc Quận 7

Giảng viên

Số người truy cập: 508

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

Giảng viên

Số người truy cập: 5

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC