DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC CỦA TS.NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU NĂM 2017

Số người tham gia khóa học: 2038

Bài 1: Kỹ năng ứng xử với cha mẹ chồng

Giảng viên

Số người truy cập: 387

Bài 8: Làm sao để chồng chia sẻ việc nhà

Giảng viên

Số người truy cập: 465

Bài 9: Làm gì khi biết con đồng tính

Giảng viên

Số người truy cập: 196

Bài 3: Tư duy sáng tạo trong công tác Hội

Giảng viên

Số người truy cập: 448

Bài 10: Dạy con tự vệ khi bị xâm hại

Giảng viên

Số người truy cập: 186

Bài 2: Kỹ năng tuyên tuyền - tuyên giáo

Giảng viên

Số người truy cập: 116

Cách kiềm chế cơn giận nhanh chóng

Giảng viên

Số người truy cập: 205

Người phụ nữ thông minh

Giảng viên

Số người truy cập: 35

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Người phụ nữ thông minh
Giảng viên
Cùng con vượt qua khủng hoảng tâm lý
Giảng viên
Ứng xử khi trẻ không nghe lời
Giảng viên
Cách kiềm chế cơn giận nhanh chóng
Giảng viên