DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 9

Số người tham gia khóa học: 2175

Lớp dành cho Cán bộ chi, tổ Hội thuộc Quận 9

Giảng viên

Số người truy cập: 216

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN cơ sở thuộc Quận 9

Giảng viên

Số người truy cập: 186

Lớp dành cho Hội viên phụ nữ thuộc Quận 9

Giảng viên

Số người truy cập: 1699

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

Giảng viên

Số người truy cập: 5

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC