DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 1

Số người tham gia khóa học: 2127

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN Quận 1

Giảng viên

Số người truy cập: 14

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN Phường thuộc Quận 1

Giảng viên

Số người truy cập: 32

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ Chợ thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 3

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội thuộc Quận 1

Giảng viên

Số người truy cập: 203

Lớp dành cho Hội viên, phụ nữ thuộc Quận 1

Giảng viên

Số người truy cập: 1809

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC