DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 3

Số người tham gia khóa học: 2426

Lớp dành cho Hội viên phụ nữ thuộc Quận 3

Giảng viên

Số người truy cập: 1710

Lớp dành cho Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3

Giảng viên

Số người truy cập: 23

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN Phường thuộc Quận 3

Giảng viên

Số người truy cập: 48

Lớp dành cho Cán bộ Chi, Tổ hội thuộc Quận 3

Giảng viên

Số người truy cập: 576

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC