DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2019

Số người tham gia khóa học: 27848

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 15676

Lớp dành cho cán bộ, hôi viên, phụ nữ Huyện Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 1650

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 650

Lớp dành cho Hội phụ nữ Công An Thành Phố Hồ Chí...

Giảng viên

Số người truy cập: 99

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 5671

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ - 2019

Giảng viên

Số người truy cập: 441

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 240

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 3421

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC