DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2019

Số người tham gia khóa học: 27940

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 15742

Lớp dành cho cán bộ, hôi viên, phụ nữ Huyện Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 1659

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 655

Lớp dành cho Hội phụ nữ Công An Thành Phố Hồ Chí...

Giảng viên

Số người truy cập: 100

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 5679

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ - 2019

Giảng viên

Số người truy cập: 441

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 240

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 3424

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC