DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN BÌNH THẠNH

Số người tham gia khóa học: 4884

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên, phụ nữ Quận Bình...

Giảng viên

Số người truy cập: 4799

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 58

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 8

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 3

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

Giảng viên

Số người truy cập: 6

Kỹ năng phân công và giám sát công việc

Giảng viên

Số người truy cập: 4

Kỹ năng quản lý & giải quyết xung đột

Giảng viên

Số người truy cập: 3

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC