DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HUYỆN CẦN GIỜ

Số người tham gia khóa học: 856

Lớp dành cho Cán bộ chi, tổ hội Huyện Cần Giờ

Giảng viên

Số người truy cập: 263

Lớp dành cho Hội viên phụ nữ Huyện Cần Giờ

Giảng viên

Số người truy cập: 503

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 58

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 8

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 3

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

Giảng viên

Số người truy cập: 6

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC