DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 11

Số người tham gia khóa học: 1636

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN Quận 11

Giảng viên

Số người truy cập: 13

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN phường thuộc Quận 11

Giảng viên

Số người truy cập: 117

Lớp dành cho Cán bộ chi, tổ Hội thuộc Quận 11

Giảng viên

Số người truy cập: 324

Lớp dành cho Hội viên, phụ nữ thuộc Quận 11

Giảng viên

Số người truy cập: 1110

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 58

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 8

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 3

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC