DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 5

Số người tham gia khóa học: 632

Lớp học dành cho Cán bộ Hội LHPN Quận 5

Giảng viên

Số người truy cập: 10

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN Phường thuộc Quận 5

Giảng viên

Số người truy cập: 34

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ Chợ thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 1

Lớp dành cho Cán bộ Chi, tổ hội thuộc Quận 5

Giảng viên

Số người truy cập: 117

Lớp dành cho Hội viên, phụ nữ thuộc Quận 5

Giảng viên

Số người truy cập: 404

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC