DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HUYỆN CỦ CHI

Số người tham gia khóa học: 4241

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN Huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 84

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN xã, thị trấn thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 420

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ Chợ thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 6

Lớp dành cho Cán bộ Chi, tổ hội thuộc Huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 823

Lớp dành cho Hội viên, phụ nữ thuộc Huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 2842

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC