DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 7

Số người tham gia khóa học: 4509

Lớp dành cho Cán bộ, hội viên thuộc Quận 7

Giảng viên

Số người truy cập: 3742

Lớp dành cho Cán bộ Hội Quận, phường thuộc Quận 7

Giảng viên

Số người truy cập: 181

Lớp dành cho Nữ công nhân thuộc Quận 7

Giảng viên

Số người truy cập: 508

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 58

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 8

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 3

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

Giảng viên

Số người truy cập: 6

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC