DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: HỘI LHPN QUẬN 12 ĐĂNG KÝ

Số người tham gia khóa học: 190

Lớp dành cho Cán bộ chi, tổ Hội thuộc Quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 76

Lớp dành cho Hội viên, phụ nữ thuộc Quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 31

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN phường thuộc Quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 39

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN quận 12

Giảng viên

Số người truy cập: 27

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC