Lớp 1: Đối với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành Hội và các đơn vị trực thuộc Hội LHPN Thành phố


Đánh Giá: (/ 17 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

Lớp 1: Đối với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành Hội và các đơn vị trực thuộc Hội LHPN Thành phố  

Học 4 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
  • Chuyên đề 2: Xây dựng và phát huy vai trò lực lượng hội viên nòng cốt 
  • Chuyên đề 3: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam 
  • Chuyên đề 4: Phát triển cộng đồng 

Thời gian bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2017.