Lớp 2: Đối với cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố; Hội Phụ nữ chợ thuộc quận, huyện quản lý


Đánh Giá: (3,5đ/ 8 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

Lớp 2: Đối với cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố; Hội Phụ nữ chợ thuộc quận, huyện quản lý

Học 3 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Chuyên đề 2: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam 
  • Chuyên đề 3: Một số vấn đề cơ bản về Công tác đối ngoại nhân dân.

Thời gian bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017.