Lớp 3: Đối với cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn


Đánh Giá: (3,88đ/ 25 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

Lớp 3: Đối với cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn

Học 03 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Vị trí, nhiệm vụ tổ chức hội cơ sở và chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch Hội cơ sở 
  • Chuyên đề 2: Kỹ năng xác định nội dung, phương thức hoạt động đổi mới của Hội LHPN cấp cơ sở 
  • Chuyên đề 3: Một số vấn đề tài chính của Tổ chức hội cấp cơ sở.

Thời gian bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017.