Lớp 4: Đối với cán bộ chi, tổ Hội


Đánh Giá: (/ 96 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

Lớp 4: Đối với cán bộ chi, tổ Hội

Học 03 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Hội viên 
  • Chuyên đề 2: Công tác tập hợp và quản lý Hội viên Hội LHPN Việt Nam 
  • Chuyên đề 3: Vận động, hướng dẫn hội viên thực hành tiết kiệm, góp phần đảm bảo cuộc sống gia đình

Thời gian bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017.