Lớp 5: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống


Đánh Giá: (4,26đ/ 111 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

Lớp 5: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống

  • Chuyên đề 1: Kỹ năng phòng vệ, tự bảo vệ khi gặp sự cố 
  • Chuyên đề 2: Kỹ năng giao tiếp 
  • Chuyên đề 3: Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa 

Thời gian bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017.