Lớp 7: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt


Đánh Giá: (4,17đ/ 36 lượt đánh giá )
 

Giảng viên

Lớp 7: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt

  • Chuyên đề 1: Một số vấn đề về văn hóa gia đình Việt Nam 
  • Chuyên đề 2: Dạy con thời hiện đại
  • Chuyên đề 3: Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên 

Thời gian bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2017.