DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2022

Số người tham gia khóa học: 33714

Lớp dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ - Quận 3

Giảng viên

Số người truy cập: 7047

Lớp dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ - Quận 8

Giảng viên

Số người truy cập: 7355

Lớp dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ - Quận 11

Giảng viên

Số người truy cập: 3675

Lớp dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ - Quận 5

Giảng viên

Số người truy cập: 3365

Lớp dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ - Huyện Cần...

Giảng viên

Số người truy cập: 3380

Lớp dành cho Cụm thi đua 1 - Huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 4430

Lớp dành cho Cụm thi đua 2 - Huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 2485

Lớp dành cho Cụm thi đua 3 - Huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 1977

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC