DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2020

Số người tham gia khóa học: 18895

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN Q1

Giảng viên

Số người truy cập: 100

Lớp dành cho cán bộ, hội viên, phụ nữ Q3

Giảng viên

Số người truy cập: 5504

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN Quận, Phường - Q2

Giảng viên

Số người truy cập: 676

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ Chợ - Q2

Giảng viên

Số người truy cập: 60

Lớp dành cho cán bộ chi, tổ Hội - Q2

Giảng viên

Số người truy cập: 2481

Lớp dành cho hội viên, phụ nữ -Q2

Giảng viên

Số người truy cập: 5630

Lớp dành cho cán bộ, hội viên, phụ nữ Q4

Giảng viên

Số người truy cập: 4332

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN Q5

Giảng viên

Số người truy cập: 112

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC