DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: KHÓA HỌC NĂM 2020

Số người tham gia khóa học: 11618

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN Q1

Giảng viên

Số người truy cập: 102

Lớp dành cho cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Cần...

Giảng viên

Số người truy cập: 1649

LỚP LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ NÒNG CỐT HỘI LHPN TP

Giảng viên

Số người truy cập: 10

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 26

Lớp dành cho cán bộ Hội xã, thị trấn huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 146

Lớp dành cho cán bộ chi, tổ Hội huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 1694

Lớp dành cho hội viên, phụ nữ huyện Củ Chi

Giảng viên

Số người truy cập: 7879

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN huyện Hóc Môn

Giảng viên

Số người truy cập: 112

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC