DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: CÁC LỚP DO HỘI LHPN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC

Số người tham gia khóa học: 24086

Lớp dành cho hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành...

Giảng viên

Số người truy cập: 15730

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN quận, huyện, Hội Phụ...

Giảng viên

Số người truy cập: 653

Lớp dành cho cán bộ Chi, Tổ hội

Giảng viên

Số người truy cập: 5672

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ - 2019

Giảng viên

Số người truy cập: 441

Lớp dành cho cán bộ, công chức, người lao động cơ...

Giảng viên

Số người truy cập: 240

Lớp dành cho cán bộ Hội LHPN phường, xã, thị trấn

Giảng viên

Số người truy cập: 858

Lớp học “Giao tiếp căn bản bằng Tiếng Anh trong...

Giảng viên

Số người truy cập: 443

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ chợ thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 49

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC