DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN 4

Số người tham gia khóa học: 1305

Lớp dành cho Cán bộ Quận Hội, Hội LHPN 15 phường,...

Giảng viên

Số người truy cập: 1225

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

Giảng viên

Số người truy cập: 5

Kỹ năng phân công và giám sát công việc

Giảng viên

Số người truy cập: 4

Kỹ năng quản lý & giải quyết xung đột

Giảng viên

Số người truy cập: 2

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC