DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: QUẬN PHÚ NHUẬN

Số người tham gia khóa học: 447

Lớp dành cho Cán bộ Hội LHPN phường thuộc Quận...

Giảng viên

Số người truy cập: 22

Lớp dành cho Thường trực Hội Phụ nữ chợ thuộc...

Giảng viên

Số người truy cập: 10

Lớp dành cho Cán bộ Chi/Tổ Hội thuộc Quận Phú...

Giảng viên

Số người truy cập: 81

Lớp dành cho Hội viên, Phụ nữ thuộc Quận Phú Nhuận

Giảng viên

Số người truy cập: 265

Thiền thư giãn Mindfulness tại văn phòng

Giảng viên

Số người truy cập: 57

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

Giảng viên

Số người truy cập: 7

Setting Goals and Motivating Employees

Giảng viên

Số người truy cập: 2

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC